SENSATIONAL: Dhanush Sings Rowdy Baby | Ananda Vikatan Cinema Awards 2018