'பொள்ளாச்சி' விவகாரம்: அஜித் படம் சரியான பாடம்! Inbox