"பெண்களை மதிக்காத கட்சி தி.மு.க" - விளாசும் விந்தியா!

"பெண்களை மதிக்காத கட்சி தி.மு.க" - விளாசும் விந்தியா!