"துரைமுருகன் மகனை தகுதி நீக்கம் செய்யுங்கள்" - பிரேமலதா

"துரைமுருகன் மகனை தகுதி நீக்கம் செய்யுங்கள்" - பிரேமலதா