அந்த மீம் பார்த்துட்டுதான் திரும்ப நடிக்கணும்னு முடிவு எடுத்தேன்! - கருவாப்பையா 'கார்த்திகா'