கவனத்தை ஈர்க்கத்தான் சர்ச்சையான படங்கள் எடுத்தேன்! - Director Saamy