ஓட்டுக்கு 6000 ரூபாய்...அதிரடி காட்டும் அரசியல் கட்சிகள்!