ரஹ்மான் அப்படி செய்தது பெரிய விஷயம்! - Interview With Kutty Revathi & Mala Maniyan