"டைரக்டரை ஆஃபீஸ்ல வெச்சு பூட்டிட்டு போயிட்டேன்!" | Gy