திமுக, பாஜக பேச்சுவார்த்தை - நடந்தது என்ன ?

திமுக, பாஜக பேச்சுவார்த்தை - நடந்தது என்ன ?