தென்றல் பார்ட் - 2 எப்போ வரும்னு இன்னும் கேட்கிறாங்க! - தீபக் - ஸ்ருதி