அழகிய தமிழ்மகள் சீரியலை விட்டு விலகியது ஏன்? - ஷீலா விளக்கம்