கவர் ஸ்டோரி

கவர் ஸ்டோரி

மிஸ்டர் கழுகு

மிஸ்டர் கழுகு: ‘இனி ஊருக்கே போகக் கூடாது...’ அமைச்சர்களுக்கு மேலிடம் போட்ட உத்தரவு!

“பா.ஜ.க-வைப் பாருங்கள்... இளம் தலைவர்களாக இருக்கிறார்கள்” என்று சொல்லியே ராகுல்வரையில் பேசுகிறார்களாம்

கழுகார்
கட்டுரைகள்