கவர் ஸ்டோரி

கவர் ஸ்டோரி

நாசர்

மிஸ்டர் கழுகு: “கடும் பின்விளைவுகளைச் சந்திக்க நேரிடும்...” - கல்வீச்சு அமைச்சரை எச்சரித்த தலைமை!

கட்சியிலும் ஆட்சியிலும் தலைமைக்கு அடுத்த இடத்தில் இருக்கும் அந்த அமைச்சருக்கு, சொந்த மாவட்டத்திலேயே எதிரிகள் அதிகமாகிவிட்டார்கள்.

கழுகார்
கட்டுரைகள்