கவர் ஸ்டோரி

கவர் ஸ்டோரி

மிஸ்டர் கழுகு

மிஸ்டர் கழுகு: “இந்த நாற்காலியையும் பறிச்சுடாதீங்க..!”

- கோரிக்கை வைத்த ஓ.பி.எஸ்; நம்பிக்கையளித்த அப்பாவு!

கழுகார்
கட்டுரைகள்