கவர் ஸ்டோரி

கவர் ஸ்டோரி

காதல் டைரியின் சில பக்கங்கள் : சிறுகதை

காதல் டைரியின் சில பக்கங்கள் : சிறுகதை

11.08.2010 தேதியிட்ட ஆனந்த விகடன் இதழில் வெளியான சிறுகதை...

வி.எம்.கோமகன்