கவர் ஸ்டோரி

கவர் ஸ்டோரி

வெள்ளை மரணங்கள் -அசோகமித்திரன் - சிறுகதை

வெள்ளை மரணங்கள் -அசோகமித்திரன் -நட்சத்திர எழுத்தாளர்களின் சிறுகதை அணிவகுப்பு...

23.09.2009 தேதியிட்ட ஆனந்த விகடன் இதழில் வெளிவந்த சிறுகதை...

அசோகமித்திரன்