கவர் ஸ்டோரி

கவர் ஸ்டோரி

சி.பா.ஆதித்தனார்

பிஸினஸ் சமூகம் - நாடார்கள்!

திருச்செந்தூரில் ஒரு சாதாரண குடும்பத்தில் பிறந்து, இன்று இந்தியாவின் முன்னணி தொழிலராகயிருக்கிறார். சிவ நாடாரை நினைத்து, நாடார் சமூகத்தினர் மட்டுமல்ல, தமிழகமே பெருமைப்படலாம்.

Vikatan Correspondent